Tresnekka er ferdig på båtverkstedet og er klar for vinteropplag

TypeError thrown

Cannot access offset of type string on string