Kontakt oss


WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Som på andre arbeidsplasser, er det ikke alltid at vi kan ta telefonen.

Ønsker du å oppnå kontakt, kan det beste være å sende en SMS eller en e-post. Vi forsøker alltid å gi tilbakemelding i løpet av dagen.

Besøksadresse:

Aldridge Master Boatbuilders

Semsveien 128

3133 Duken

e-post: mike@aldridge.no

Mobil: 909 63 154

Postadresse:

Aldridge Master Boatbuilders

Oserødveien 136

3135 Torød