Det er høst og vinteropplaget nærmer seg

TypeError thrown

Cannot access offset of type string on string